Bewegen;

van plaats, stand of houding doen veranderen,
omgang hebben met,
(iem.) ertoe bewegen iets te doen of te laten,
”zich ~” actie ondernemen om een beweging te maken’

TRIBE verzorgt trainingen (het versterking in vaardigheden en/of competenties) en transities (het ondersteunen bij veranderingen in processen) met als doel; gezond en effectief.

Deze trainingen en transities zijn toepasbaar voor individuen en voor teams. Onder de kopjes persoonlijke effectiviteit en team effectiviteit is over het TRIBE aanbod meer informatie te vinden.

Met TRIBE bent u altijd samen in beweging, samen stellen we doelen. Samen ontwerpen we trainingen of transities om de doelen te behalen. Samen zijn we verantwoordelijk voor het behalen van deze resultaten. Dit betekent een gezamenlijke investering, ook financieel, in overleg, naar draagkracht, resultaat en waardering.